จำนวนผู้เยี่ยมชม 117802  |   

 

 

เปิดรับสมัครเด็กใหม่ ปีการศึกษา 2562

>^____^<

เปิดรับสมัครเด็กใหม่ ปีการศึกษา 2562 

ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

เอกสารที่ใช้ ณ วันสมัคร ได้แก่

1.สำเนาสูติบัตร

2.สำเนาทะเบียนบ้าน(ของเด็ก)

(รับจำนวนจำกัด)

 :) ติดต่อสอบถามโทร. 075-212-321