จำนวนผู้เยี่ยมชม 122433  |   

 

 

2560_ธีรพรเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ และผู้ที่สนใจ ติดอาวุธ เรียนรู้ EF


EF (Executive Function) คืออะไร... 
ทำไมใครๆ ก็พูดถึง EF
จริงหรือไม่ ? EF เป็นทักษะที่จำเป็นในการสร้างให้ลูกๆ เป็นเด็กที่
“คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น มีความสุขเป็น”
...แล้วเราจะพัฒนาทักษะ EF ให้ลูกได้อย่างไร
และมีชีวิตที่สำเร็จได้ในอนาคต ซึ่ง "พ่อแม่สร้างได้ !!!!" 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธีรพร
ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ และผู้ที่สนใจทุกท่าน พบกับคำตอบในงานบรรยาย
   พัฒนาทักษะสมอง EFs ด้วยวินัยเชิงบวก   
โดย ผศ.ดร.ปนัดดา และ ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ผู้ดำเนินรายการ ห้องข่าวเยาวชน ช่อง TNN24
ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 8.30 – 11.30 น.
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ห้องธนารมย์
(ไม่มีค่าใช้จ่าย และกรุณางดนำเด็กมาร่วมกิจกรรม)
กรุณาสำรองที่นั่งภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โทร. 075-212321, 075-217502

1