จำนวนผู้เยี่ยมชม 139885  | 

 

 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมฟังบรรยาย
หัวข้อ "รู้ใจเรา เข้าใจลูก"

...การรู้ใจตัวเองและการเข้าใจลูก เป็นกุญแจสู่การเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพได้อย่างไร...

ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย

หัวข้อ "รู้ใจเรา เข้าใจลูก" 

โดย ดร.ปิยวลี-ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร(ครูใหม่&ครูหม่อม) 

ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม นี้ เวลา 8.30-11.30 น. 

ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนปาร์ค

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธีรพร โทร 075-212321, 075-217502

***ไม่มีค่าใช้จ่าย

***เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านและผู้ฟังโดยรวม กรุณางดนำเด็กมาร่วมประชุม :)