จำนวนผู้เยี่ยมชม 139826  | 

 

 

 

ความหมายของสัญลักษณ์

9
ภาพเด็ก
หมายถึง    สัญลักษณ์ของความน่ารัก น่าเอ็นดู บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา  
                  ต้องการความรักและการดูแลจากครูในศูนย์ฯ
 

ภาพเด็กผู้หญิง และเด็กผู้ชาย
หมายถึง  เด็กทุกคนมีความสำคัญ และมีความแตกต่างกัน
                  ศูนย์ฯต้องให้ความสำคัญและยึดหลักในการพัฒนาเด็กทุกคน 

ภาพเด็กผมจุก
หมายถึง   ความเป็นเด็กไทย มีความนอบน้อม มีสัมมาคารวะ
                  มีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจ         
                                                                                     

ภาพใบหน้าที่อ่อนโยน ยิ้มแย้ม
หมายถึง การมีสุขภาพจิตดีมีความสุขในการมาศูนย์ฯ วงกลม หมายถึง
                 ความรัก ความอบอุ่น ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็กในศูนย์ฯ