จำนวนผู้เยี่ยมชม 139849  | 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวอย่างกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ระหว่างวัน

1. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
2. กิจกรรมเคลื่อนไหวใส่จังหวะ
3. กิจกรรมเล่นสนุกกลางแจ้ง
4. กิจกรรมมุมสนุกเสริมทักษะ