ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธีรพร,เรียนรู้อย่างมีความสุข

 

    ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมฟังบรรยาย
    หัวข้อ ใช้ "หัว" "ใจ" สร้างวินัยให้ลูกรัก


...การรู้ใจตัวเองและการเข้าใจลูก เป็นกุญแจสู่การเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพได้อย่างไร...

ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย

หัวข้อ "ใช้ "หัว" "ใจ" สร้างวินัยให้ลูกรัก" 

โดย ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร(ครูใหม่) 

ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 นี้ เวลา 8.30-11.30 น. 

ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนปาร์ค

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธีรพร โทร 075-212321, 075-217502

***ไม่มีค่าใช้จ่าย

***เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านและผู้ฟังโดยรวม กรุณางดนำเด็กมาร่วมประชุม :)