ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธีรพร,เรียนรู้อย่างมีความสุข

กิจกรรมวงกลม

      : : หนูรักพ่อ
      : : น้ำแข็ง
      : : สัตว์ในโรงเรียนของเรา
      : : อาหารดีมีประโยชน์
      : : ดอกไม้แสนสวย
      : : เราทุกคนช่วยกันดูแลชุมชน
      : : จังหวัดตรัง
      : : บ้านของฉัน
      : : ครอบครัวแสนรัก
      : : ร่างกายของฉัน
      : : ผลไม้นานา

171747

เนื้อหาหนังสือ - รูปประกอบ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด ไปเผยแพร่ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเว็บ
ผู้ใดฝ่าผืน มีความผิดตาม พระราชบัญญัตลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธีรพร ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Call Center : : 075-212-321, 075-217-502
EmailContact : : theeraporn2559@gmail.com
Copyright © 2013