ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธีรพร,เรียนรู้อย่างมีความสุข


  เพลงประจำศูนย์ฯ

  1-8
  เพลง ธีรพร
  หนูเรียนอยู่ธีรพร
  คุณครูสั่งสอนหนูเป็นเด็กดี
  คุณครูก็ใจดี๊ดี(ซ้ำ)
  มีไมตรีกับหนูทุกคน 
  ที่นี่สะอาดตา
  มีพฤกษาร่มรื่นน่าชม 
  ปลอดภัยไร้กังวล 
  หนูอบอุ่นอยู่ธีรพร(ซ้ำ)